eSKon polku

SK Pohjantähden valmennuksen linjaus, eSKon polku, perustuu Suomen suunnistusliiton valmennuslinjauksiin. Toimintaa koordinoi seuran valmennustyöryhmä, johon kuuluvat eri valmennusryhmien edustajat.

Valmennustoiminta perustuu nuorten ja aikuisten (naiset ja miehet) valmennusryhmätoimintaan.

Valmennustyöryhmän keskeisiä tehtäviä:
 • Valmennuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta.
 • Valmennuksen vuosittainen kehittäminen ja painopistealueiden toteutus.
 • Valmennusryhmien toiminnan ohjaus ja yhteistyön koordinointi.
 • Valmennukseen liittyvän koulutuksen toteutus.
 • Yhteydenpito seuran johtokuntaan (edustaja/edustajat johtokunnassa) ja valmennusta
  koskevien asioiden valmistelu.
Valmennuksen tavoitteena:
 • Tukea seuran kilpa- ja huippu-urheilijoiden kehittymistä, valmentautumista ja menestymistä.
 • Kehittää seuran valmennustoimintaa vaiheittain nykysuunnistuksen vaatimuksia
  vastaavaksi.
 • Edistää kilpa- ja huippusuunnistuksen edellytyksiä erityisesti Oulussa ja Pohjois-Suomessa.
 • Menestyä seurana viestisuunnistuksen pääkilpailuissa.

Valmennustoiminnan keskeiset muodot:
 • Päivittäisen harjoittelun tukeminen
   – ryhmä- ja henkilökohtainen valmennus, yhteisharjoittelu.
 • Suunnistustaidon kehittäminen
  – monipuolinen suunnistus- ja taitoharjoittelu
  – harjoitusten ja suoritusten analysointi.
 • Erilaisten kestävyys- ja tukiharjoitusten järjestäminen.
 • Harjoitusleirien järjestäminen.
 • Testit ja seuranta.
 • Kilpailuihin valmistautumisen tukeminen.
 • Valmennustiedon lisääminen.
 • Urheilijoiden kokemuksen ja osaamisen jakaminen.

Valmennuksen toimintaa ohjaa suunnistajan polku: