20220609_100725

SK Pohjantähden lasten toiminta

Hippo-suunnistuskoulu 

Uusille lajin pariin tuleville lapsille järjestetään huhti-toukokuussa Hippo-suunnistuskoulu. Suunnistuskoulun jälkeen on mahdollisuus jatkaa seuran jäsenenä perhesuunnistusryhmässä.

Perhesuunnistus 

Perhesuunnistus on perheen yhteinen harrastus. Se sopii kaikenikäisille lapsille huoltajan kanssa. Aikaisempaa suunnistuskokemusta ei tarvita; perhesuunnistuksissa suunnistusta opettelevat lapset ja aikuiset yhdessä. Perhesuunnistuksen on tarkoitus tuottaa harrastajille iloista mieltä ulkoillen Oulun alueella. Tapahtumiin voi osallistua silloin kun perheelle sopii.

Perhesuunnistajille pyritään kesäkaudella järjestämään harjoituksia n. 1-2 krt/kk. Harjoituksissa kerrataan suunnistuksen alkeita mm. piha- ja korttelikarttoja hyödyntäen. Talvikaudella ryhmäläiset voivat osallistua talvisarja yhteydessä järjestettäviin perhesuunnistustapahtumiin.

Perhesuunnistukseen pääset mukaan liittämällä lapsen SK Pohjantähden jäseneksi rekisteröimällä hänet MyClub-jäsenpalveluun ja liittymällä perhesuunnistusryhmään. Lähetä myös sähköpostia skpohjantahti.lapset(at)gmail.com ja kerro lapsen nimi ja ikä sekä vanhemman puhelinnumero, joka/jotka lisätään perhesuunnistuksen WhatsApp-ryhmään.

SK Pohjantähden lasten ryhmä: pikkueSKot ja -eSKottaret

Lastenryhmän tarkoituksena on tukea aktiivisesti suunnistusta harrastavia lapsia kehittymään suunnistajina ikätason tavoitteiden mukaisesti. Ryhmässä opetellaan systemaattisesti suunnistuksen perustaitoja ja rohkaistaan osallistumaan myös iänmukaiseen kilpailutoimintaan. Toiminnan tarkoituksena on harjoitella ja kehittää monipuolisesti erilaisia fyysisiä ominaisuuksia ja luoda lapsille myös yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunnetta.

Lastenryhmä on tarkoitettu 7-12 -sarjoissa kilpaileville tai aloitteleville vanhemmille suunnistajille.

Touko-syyskuussa lapset harjoittelevat viikoittain. Taitoharjoituksissa jokaiselle lapselle pyritään tarjoamaan omaan taitotasoon sopivia harjoituksia. Harjoituksissa toimitaan joustavissa ryhmissä sen mukaan miten suunnistustaito kehittyy. Harjoitukset ryhmitellään pääsääntöisesti kolmeen taitotasoon:

  • Starttirata on suunnattu 7-10-vuotialle lapsille, mutta myös myöhemmässä ikävaiheessa harrastuksen pariin liittyvät voivat aloittaa aktiivisemman harrastamisen starttiryhmän radoilla. Harjoitukset toteutetaan joko siimarin tai varjostajan avulla. Vanhemman osallistuminen starttitason lapsen harjoitukseen varjostajana on olennaista. Myös perhesuunnistusryhmä saattaa välillä vierailla starttitason harjoituksissa.
  • Tsemppiradat on suunnattu 10-12-vuotiaille, jo suunnistuksen alkeet itsenäisemmin hallitseville lapsille. Harjoitukset toteutetaan tukeutuen turvalliseen polkuverkostoon. Suunnistajat liikkuvat maastossa pääosin yksin. Lasten ryhmän vanhimmille pyritään tarjoamaan kesän aikana muutamia mahdollisuuksia harjoitella nuorten ryhmän mukana.
  • Spurttiradat on tarkoitettu suunnistajille, jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 12-14 sarjojen ratojen tasolla. Pyritään tarjoamaan muutamia mahdollisuuksia harjoitella nuorten ryhmän mukana.

Kesän aikana lapsilla on mahdollisuus osallistua suunnistusleireille, esimerkiksi pikkueSKojen ja -eSKottarien omalle päiväleirille sekä valtakunnalliselle Leimaus-leirille.

Talvikaudella pikkueSKot ja -eSKottaret kokoontuvat salivuorolla kerran viikossa.

Lasten toiminnan järjestämisen vastuuohjaajat ovat Hanna Kangas ja Alma Lähetkangas-Heikkinen.

Lisätietoja lasten toiminnasta skpohjantahti.lapset(at)gmail.com.

SK Pohjantähti loistaa Tähtiseurana

SK Pohjantähti on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan. Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman tunnuksena on Tähtimerkki, joka viestii siitä, että seura täyttää kohderyhmäkohtaiset (lapset & nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) sisältövaatimukset ja kaikille yhteiset johtamisen laatutekijät. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.

SK Pohjantähti on saanut lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. Se viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Pelisäännöt ohjaavat SK Pohjantähden toimintaa

Tähtiseurana päivitämme vuosittain pelisäännöt sekä lasten ja nuorten ryhmille.

Lapset ovat käyneet pelisääntökeskusteluja omalla salivuorollaan ja olemme sen pohjalta laatineet pelisäännöt lasten toiminnalle. Lasten vanhemmille esitellään pelisäännöt keväisessä vanhempainpalaverissa ja käydään läpi myös vanhempien roolia lasten suunnistusharrastuksessa. Nuoret kokoavat omat pelisääntönsä kauden avausleirillä.

Lasten pelisäännöt

Nuorten pelisäännöt

Vanhempien pelisäännöt