Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 23.5.2018

1. Rekisterin ylläpitäjä

Suunnistuskerho Pohjantähti, Oulu ry

Rautatienkatu 11

90100 Oulu

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

jasenasiat(a)skpohjantahti.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• jäsenyyden hoitaminen

• palveluiden toimittaminen

• tiedotus

4. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen tai muun rekisteröidyn käyttäjän henkilötietoja:

• rekisteröidyn nimi

• rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot

Tallennamme myös nettisivuillamme uutisia ja tapahtumia laativien henkilöiden IPosoitteet.

5. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja vain rekisteröidyltä itseltään.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

7. Tietojen oikeellisuus ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteritietojen oikeellisuus ylläpitäjältä.

Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidystä säilytetä rekisterissä yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on seuran jäsen. Tietoja voidaan myös säilyttää jäsenyyden jälkeen, jos tästä erikseen sovitaan rekisteröidyn kanssa.

8. Tietojen suojaus

Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat jäsenrekisteriin tallennetuttiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.